КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима је, у складу са Одлуком о оснивању и другим актима Фонда, кроз опредељење за пружање помоћи за трајно збрињавање корисника Фонда који живе на територији Аутономне покрајине Војводине, а који су одлучили да остану у Војводини и да се интегришу у локалне средине, покренуо активности на обезбеђивањунајважнијих услова за њихову трајну интеграцију.

Тако је 8. марта 2007. године Фонд расписао први Јавни позив за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских имања у одређеним месним заједницама у 18 општина на територији Аутономне покрајине Војводине и то: Зрењанин, Вршац, Ковин, Оџаци, Сомбор, Бачка Паланка, Нови Сад, Инђија, Ириг, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, Шид, Темерин, Апатин, Бачка Топола, Србобран и Кула . Јавни позив је расписан за лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (21. децембар 2006. године), смештених у колективним центрима или у подстанарском односу, а који имају намеру да остану и живе у локалној заједници у којој имају боравиште и баве се пољопривредном производњом.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање откупом сеоских имања по кориснику Фонда износи 6.000 ЕУР у динарској противвредности, од чега је 50% средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 10 година од момента доделе средстава. Овај Јавни позив остаје отворен у току целе 2007. године, или до утрошка средстава.

Крајем јуна 2007. године Фонд расписује још два Јавна позива за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица и то доделом пакета грађевинског материјала за самоградњу, као и доделом пакета за адаптацију стамбених објеката, за одређене општине на територији Аутономне покрајине Војводине.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за самоградњу по кориснику Фонда износи 5.000 ЕУР у динарској противвредности, од чега је 50% средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 8 година од момента доделе средстава. Овај Јавни позив остаје отворен у току целе 2007. године, или до утрошка средстава.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију по кориснику Фонда износи 1.500 ЕУР у динарској противвредности, бесповратно. Овај Јавни позив такође остаје отворен у току целе 2007. године, или до утрошка средстава.

Фонд ће у току 2007. године објављивати и друге јавне позиве за обезбеђивање помоћи за трајну интеграцију, као што је Јавни позив за самозапошљавање избеглих, прогнаних и расељених лица, у сарадњи са покрајинским Секретаријатом за рад и запошљавање, а за сваки објављени јавни позив биће остављено сасвим довољно временаза прикупљање документације од стране корисника.

ИНТЕГРАЦИЈА

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?

Лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године, смештених у колективним центрима или у подстанарском односу, која су одлучила да се трајно интегришу у локалне средине.

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ?

У просторије покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија број 10. На телефон: 021/475-4-295, факс: 021/475-4-296, или на имејл: fondimejl@gmail.com. Документацију и пријаве за Јавне позиве могу ће је скинути са презентације Фонда, на интернет адреси: www.fondajnfort.rs

КАДА МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ?

Сви Јавни позиви расписани у току 2007. године остају отворени до краја године или до утрошка средстава, тако да се заинтересована избегла, прогнана и расељена лица са територије Аутономне покрајине Војводине могу јавити током целе 2007. године.

КАКО СЕ ПРУЖА ПОМОЋ?

За лица која су се пријавила и испунила услове из Јавног позива за пружање помоћи за стамбено збрињавање откупом сеоских имања додељује се 6.000 ЕУР у динарској противвредности, од чега је 50% средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 10 година од момента доделе средстава.

Максималан износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за самоградњу по кориснику Фонда износи 5.000 ЕУР у динарској противвредности, од чега је 50% средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 8 година од момента доделе средстава.

Износ средстава за пружање помоћи за стамбено збрињавање доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију по кориснику Фонда износи 1.500 ЕУР у динарској противвредности, бесповратно.

Активности Фонда на пружању помоћи за самозапошљавање избеглих, прогнаних и расељених лица одвијаће се у блиској сарадњи и уз финансијску подршку покрајинског Секретаријата за рад и запошљавање.