КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


Пружање помоћи за одрживи повратак корисницима Фонда који су одлучили да се врате у место претходног пребивалишта у Републику Хрватску, БиХ и на Косово и Метохију јесте једна од две најважније активности покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима која се спроводи у циљу трајног збрињавања корисника Фонда.

Додела повратничких пакета, "Иди-види посете" , помоћ повратничким задругама, научна, културна и просветна сарадња у повратничким срединама, као и информисање корисника Фонда о питањима повратка, јесу начини на које Фонд обезбеђује помоћ за одрживи повратак.

Корисници средстава које Фонд додељује биће одабрани путем Јавних позива објављеним у средствима јавног информисања. Приликом расписивања јавних позива Фонд је полазио од основног опредељења из акта о оснивању о једнакоправности останка у местима у којима сада живе или повратка у средине у којима су раније живела ова лица.

Фонд је 8. марта 2007. године објавио први Јавни позив за евидентирање избеглих, прогнаних и расељених лица заинтересованих за повратак у Хрватску, Босну и Херцеговину и Косово и Метохију за територију АП Војводине у циљу доделе пакета за повратнике који садрже најнеопходније пољопривредне алатке и неопходно покућство.

Овај јавни позив остаје отворен у току целе 2007. године (или до утрошка средстава) а на њега могу да се пријаве лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године, смештених у колективним центрима или у подстанарском односу, која су одлучила да се врате у место претходног пребивалишта.

Онима који су се пријавили и испунили услове из овог Јавног позива додељује се помоћ у виду три типа повратничких пакета у износу до 1000 ЕУР у динарској противвредности, и то: Пакет I: фрижидер, комбиновани шпорет или шпорет на дрва и веш машина; Пакет II: мотокултиватор и хидропак, и Пакет III: моторна тестера, хидрофор и алат - бушилица, убодна тестера и брусилица.

Трећег маја 2007. године Фонд је расписао Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди - види посете" лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а који имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине. Право на превоз имају лица која нису у економској позицији да самостално сносе трошкове превоза, а имају потребу да оду у место претходног пребивалишта у циљу прибављања основне личне документације, документације за регулисање статусних питања и информисања о могућностима повратка. Превоз се реализује једанпут месечно почев од краја месеца маја и то на релацији Рума - Нова Пазова - Инђија - Нови Сад - Бачка Паланка -Илок - Вуковар - Винковци - Жупања - Поповача - Сисак - Петриња - Глина - Војнић - Слуњ - Кореница - Удбина -Грачац - Обровац - Бенковац, у трајању од укупно четири дана. Оваквих тура биће укупно осам до краја 2007. године.

31. маја расписан је још један Јавни позив, за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза,
"Иди - види посете" расељеним лицима са Косова и Метохије која имају боравиште на територији Аутономне покрајине
Војводине. Циљ расписивања јавног позива је реализовање услуга бесплатног превоза лица расељених са територије Косова и Метохије ради прибављања основне документације, подношења захтева за обнову и реализације других права. У 2007. години биће финансирано три поласка на релацији: Суботица - Нови Сад - Косовска Митровица и повратак на истој релацији. Бесплатни аутобуски превоз реализоваће се у трајању од укупно три дана, што укључује вече поласка и дан повратка.

Активности Фонда на пружању помоћи за одржив повратак корисника Фонда у место претходног пребивалишта обухватају и поступке за успостављање сарадње са представницима српске националне мањине и удружењима повратника као што су: Српско национално веће, Српски демократски форум и др. а у циљу сагледавања потреба у погледу врсте и обима помоћи неопходне за одржив повратак и опредељивање предмета помоћи приликом расписивања јавног позива, а посебно приликом додељивања пољопривредне механизације повратничким задругама.

Активности на предлагању и подржавању научне, културне и просветне сарадње у повратничким срединама биће реализована у виду помоћи научним, просветним и културним институцијама српске националне мањине у повратничким срединама. Наведене активности обухватају пружање помоћи библиотекама у обезбеђењу књижног фонда и помоћи културно уметничким друштвима у одговарајућој опреми.

ПОВРАТАК

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?

Лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године, смештених у колективним центрима или у подстанарском односу, која су одлучила да се врате у место претходног пребивалишта.

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ?

У просторије покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија број 10.
На телефон: 021/475-4-295, факс: 021/475-4-296, или на
Е-маил: fondimejl@gmail.com
Документацију и пријаве за Јавне позиве могуће је скинути са презентације Фонда, на интернет адреси:
www.fondajnfort.rs

КАДА МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ?

Сви Јавни позиви расписани у току 2007. године остају отворени до краја године или до утрошка средстава, тако да се заинтересована избегла, прогнана и расељена лица са територије Аутономне покрајине Војводине могу јавити током целе 2007. године.

КАКО СЕ ПРУЖА ПОМОЋ?

За лица која су се пријавила и испунила услове из Јавног позива за пружање помоћи у виду пакета за повратнике додељује се три типа повратничких пакета у износу до 1000 ЕУР у динарској противвредности, и то: Пакет И: фрижидер, комбиновани шпорет или шпорет на дрва и веш машина; Пакет ИИ: мотокултиватор и хидропак, и Пакет ИИИ: моторна тестера, хидрофор и алат - бушилица, убодна тестера и брусилица. За лица која су се пријавила и испунила услове из Јавног позива за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди - види посете" лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а који имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине, право на превоз имају лица која нису у економској позицији да самостално сносе трошкове превоза, а имају потребу да оду у место претходног пребивалишта у циљу прибављања основне личне документације, документације за регулисање статусних питања и информисања о могућностима повратка. Оваквих тура биће укупно осам до краја 2007. године.

За лица која су се пријавила и испунила услове из Јавног позива за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди - види посете" расељеним лицима са Косова и Метохије која имају боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине у 2007. години биће финансирано три поласка на релацији: Суботица - Нови Сад - Косовска Митровица и повратак на истој релацији. Бесплатни аутобуски превоз реализоваће се у трајању од укупно три дана, што укључује вече поласка и дан повратка. Активности Фонда на пружању помоћи за одржив повратак корисника Фонда у место претходног пребивалишта обухватају и поступке за помоћ повратничким задругама доделом пољопривредне механизације, а научна, културна и просветна сарадња у повратничким срединама биће реализована кроз пружање помоћи библиотекама у обезбеђењу књижног фонда и помоћи културно уметничким друштвима у одговарајућој опреми.