КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

17. децембар 2017.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке добара – остале машине, опрема и алати(ЈН ОП 03/17)

23. новембар 2017.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке добара – грађевинско Јавну набавку ОП 02/17

17. новембар 2017.

Одлука о додели уговора за Јавну набавку МВ 06/17

Питање и одговор за ЈН ОП 03/17

14. новембар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –ОСТАЛИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И АЛАТА– ЈН ОП 03/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

03. новембар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЈН МВ 06/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

12. октобар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА За јавну набавку грађевинског материјала и опреме у отвореном поступку ЈН ОП 02/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06. јун 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ– ЈН ОП 01/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

02. јун 2017.

ОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЈН МВ 05/17

ОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ОСТАЛИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И АЛАТА ЈН МВ 04/17

ОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА ЈН МВ 03/17

18. мај 2017.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 05/17

17. мај 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЈН МВ 05/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. мај 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ОСТАЛИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И АЛАТА ЈН МВ 04/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. мај 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА ЈН МВ 03/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

04. мај 2017.

Одлука o дoдeли угoвoрa зa jaвну нaбaвку JН MВ 02/17

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

28. јул 2016.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке добара - грађевинског материјала и опреме (ЈН ОП 01/16)

11. јул 2016.

Обавештење о закључењу уговора 02/16

Обавештење о закључењу уговора 03/16

Обавештење о закључењу уговора 04/16

29. јун 2016.

Одговор на питање ЈН ОП 01/16

28. јун 2016.

Одлука о додели уговора ЈН МВ 02/16

Одлука о додели уговора ЈН МВ 03/16

Одлука о додели уговора ЈН МВ 04/16

20. јун 2016.

Питање и одговор ЈН МВ 02/16

20. јун 2016.

Питање и одговор ЈН МВ 03/16

16. јун 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Јавну набавку грађевинског материјала у отвореном поступку ЈН ОП 01/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. јун 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Јавну набавку пластеника - ЈН МВ 04/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. јун 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН МВ 03/16" 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. јун 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Јавну набавку пољопривредне механизације и опреме - ЈН МВ 02/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

25. мај 2016.

ОДЛУКА ЈН МВ 01/16

03. март 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ - услуга рачуноводства, ревизије и вођрња књига ЈН МВ 01/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

24. април 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА ЈН МВ 02/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - услуга превоза ЈН бр. 02/15

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

14. октобар 2014.

Измена конкурсне документације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / за јавну набавку мале вредности - пољопривредне механизције и опреме

14. октобар 2014.

Измена конкурсне документације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / за јавну набавку мале вредности - остале машине, опрема и алати

14. октобар 2014.

Измена конкурсне документације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / за јавну набавку мале вредности – пластеника

15. јул 2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / за јавну набавку добара - грађевинског материјала и опреме

08. јул 2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / За јавну набавку машине за свеће у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 04/14

17. април 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02. април 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

26. март 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЈН МВ 03/14

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20. март 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА РАДИ ЛАКШЕГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРАВИМА И МОГУЋНОСТИМА ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ И ПОВРАТКА У МЕСТО ПРЕТХОДНОГ ПРЕБИВАЛИШТАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РАЧУНОВОДСТВА, РЕВИЗИЈЕ И ВОЂЕЊА КЊИГА ЈН МВ 02/14

09. март 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РАЧУНОВОДСТВА, РЕВИЗИЈЕ И ВОЂЕЊА КЊИГА ЈН МВ 02/14

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

22. фебруар 2014.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА ЈН МВ 01/14

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

05. децембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДУПЛИКАТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАРМЕЛАДЕ, СОКОВА, АЈВАРА ЈН МВ 11/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05. децембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА ЈН МВ 10/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

22. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ СУШАРЕ ЗА ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И ЗАЧИНСКО БИЉЕ ЈН МВ 8/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

22. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ САДНИЦА БАДЕМА ЈН МВ 7/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

21. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ЈН МВ 6/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ОСТАЛИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И АЛАТА ЈН МВ 5/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18. новембар 2013.

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЈН МВ 4/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

07. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА ЈН МВ 3/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

08. новембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ - ЈН ОП 3/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

18. октобар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ЈН ОП 2/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. октобар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

07. август 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ЈН ОП 1/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара - грађевинског материјала и опреме

05. септембар 2013.

Измене и допуне конкурсне документације

Појашњење