КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

ЈАВНИ ПОЗИВИ 2010

02. новембар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


29. октобар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА КАО ПОМОЋ ЗАПОЧЕТОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА КАО ПОМОЋ ЗАПОЧЕТОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Потврда коју повереници издају


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОТКУПОМ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине откупом сеоских кућа са окућницом

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине откупом сеоских кућа са окућницом

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОТКУПОМ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Потврда коју повереници издају


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ на Јавни позив за пружање помоћи за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Потврда коју повереници издају


15. септембар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку за НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ


03. септембар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ЗА ПОВРАТНИКЕ У РЕПУБЛИКУ ХРВАТСКУ, БиХ И КОСОВО И МЕТОХИЈУ, ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА - ПОВРАТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ, У 2010. ГОДИНИ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ЗА ПОВРАТНИКЕ У РЕПУБЛИКУ ХРВАТСКУ, БиХ И КОСОВО И МЕТОХИЈУ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА - ПОВРАТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА (за избегла и прогнана лица)

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА (за расељена лица)


03. септембар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА РАДИ ЛАКШЕГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРАВИМА И МОГУЋНОСТИМА ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ И ПОВРАТКА У МЕСТО ПРЕТХОДНОГ ПРЕБИВАЛИШТА


26. јул 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА СМЕШТЕНИМ У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА У КОВИНУ И ПАНЧЕВУ


22. јун 2010.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ


12. мај 2010.

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ БЕСПЛАТНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА, "ИДИ - ВИДИ ПОСЕТЕ" ЛИЦИМА ИЗБЕГЛИМ И ПРОГНАНИМ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ, А КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА

ПРИЈАВА - за коришћење бесплатног аутобуског превоза "Иди - види посете", избеглим и прогнаним лицима из Републике Хрватске која имају пребивалиште на територији АП Војводине


22. фебруар 2010.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА ОТКУПОМ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2010. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ


22. фебруар 2010.

Јавни позив за производњу ТВ програма за информисање избеглих, прогнаних и расељених лица (енглески)