КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

JAVNI POZIVI 2012

09. oktobar 2012.

JAVNI POZIV
JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

PRIJAVA


05. oktobar 2012.

JAVNI POZIV
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara


11. jun 2012.

JAVNI POZIV
ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA USMERENIH NA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE

PRIJAVA


12. mart 2012

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROIZVODNjU TELEVIZIJSKOG PROGRAMA ZA INFORMISANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA

JAVNI POZIV
ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA ODRŽIVI POVRATAK U VIDU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME ZADRUGAMA POVRATNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU


24. februar 2012.

JAVNI POZIV
ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA OTKUPOM SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM U 2012. GODINI

OBJEDINJENA IZJAVA za izbegla, prognana i raseljena lica koja se prijavljuju na Javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine otkupom seoskih kuća sa okućnicom

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU na Javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine otkupom seoskih kuća sa okućnicom

POTVRDA

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA OTKUPOM SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM


24. februar 2012.

JAVNI POZIV
ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA KAO POMOĆ ZAPOČETOJ IZGRADNjI STAMBENIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGNANIH ILI RASELjENIH LICA SA BORAVIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM NA TEITORIJI AP VOJVODINE U 2012. GODINI

OBJEDINJENA IZJAVA za izbegla, prognana i raseljena lica koja se prijavljuju na Javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje nabavkom građevinskog materijala kao pomoć započetoj izgradnji stambenih objekata u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU na Javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje nabavkom građevinskog materijala kao pomoć započetoj izgradnji stambenih objekata u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine

POTVRDA

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA KAO POMOĆ ZAPOČETOJ IZGRADNjI STAMBENIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA SA BORAVIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE


24. februar 2012.

JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA ZA POVRATNIKE U REPUBLIKU HRVATSKU, BiH I KOSOVO I METOHIJU, IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA - POVRATNICIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE, U 2012. GODINI

OBJEDINJENA IZJAVA Za izbegla i prognana lica

OBJEDINJENA IZJAVA za raseljena lica

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA ZA POVRATNIKE U REPUBLIKU HRVATSKU, BiH I KOSOVO I METOHIJU IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA - POVRATNICIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU


24. februar 2012.

JAVNI POZIV ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA U STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGNANIH ILI RASELjENIH LICA SA BORAVIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM NA TEITORIJI AP VOJVODINE U 2012. GODINI

OBJEDINJENA IZJAVA za izbegla, prognana i raseljena lica koja se prijavljuju na Javni poziv za pružanje pomoći za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine

POTREBNI DOKUMENTI

POTVRDA

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA U STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA SA BORAVIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE


24. februar 2012.

JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE POMOĆI U VIDU BESPLATNOG AUTOBUSKOG PREVOZA, "IDI - VIDI POSETE" LICIMA IZBEGLIM I PROGNANIM IZ REPUBLIKE HRVATSKE, A KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI AUTOMNE POKRAJINE VOJVODINE

OBJEDINJENA IZJAVA Za izbegla i prognana lica

PRIJAVA za korišćenje besplatnog autobuskog prevoza "Idi - vidi posete", izbeglim i prognanim licima iz Republike Hrvatske koja imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine