КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

ЈАВНИ ПОЗИВИ 2013


06. сеп 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Пријава


02. сеп 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК У ВИДУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗАДРУГАМА ПОВРАТНИКА У РЕПУБЛИКУ ХРВАТСКУ, БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ И КОСОВО И МЕТОХИЈУ


07. јун 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ВОЈВОДИНИ, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦА

ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за доделу средстава кроз доходовне активности за економско оснаживање породица

Пријава


13. март 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА КАО ПОМОЋ ЗАПОЧЕТОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ


ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА
за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине


ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА КАО ПОМОЋ ЗАПОЧЕТОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање набавком грађевинског материјала као помоћ започетој изградњи стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине


ПОТВРДА
ПОТВРДА КОЈУ ПОВЕРЕНИЦИ ИЗДАЈУ


13. март 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ БЕСПЛАТНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА, "ИДИ - ВИДИ ПОСЕТЕ" ЛИЦИМА ИЗБЕГЛИМ И ПРОГНАНИМ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ, А КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА
ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА


ПРИЈАВА
за коришћење бесплатног аутобуског превоза "Иди - види посете", избеглим и прогнаним лицима из Републике Хрватске која имају пребивалиште на територији АП Војводине


12. март 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ


ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА
за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине


ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


ПОТВРДА
ПОТВРДА КОЈУ ПОВЕРЕНИЦИ ИЗДАЈУ


12. март 2013.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОТКУПОМ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 2013. ГОДИНУ


ОБЈЕДИЊЕНА ИЗЈАВА
за избегла, прогнана и расељена лица која се пријављују на Јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине откупом сеоских кућа са окућницом


ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОТКУПОМ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


ПОТВРДА
ПОТВРДА КОЈУ ПОВЕРЕНИЦИ ИЗДАЈУ