КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

Састав


Душко Ћутило, директор
fondimejl@gmail.com

Радомир Кукобат, помоћник директора
radomir.kukobat@fondajnfort.rs

Јадранка Јовишић, стручна сарадница за правне послове
jadranka.jovisic@fondajnfort.rs

Бранкица Башић, стручна сарадница за опште послове
brankica.basic@fondajnfort.rs

Славица Ђерман, стручна сарадница за опште послове
slavica.djerman@fondajnfort.rs

Божана Гагић, пословни секретар
bozana.gagic@fondajnfort.rs

Бранко Дурутовић, саветник
branko.durutovic@fondajnfort.rs