КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

Vesti avgust 2009

Postavljeno, 27. avgust 2009. godine, Novi Sad.

Sinoć je otišao autobus za Hrvatsku

Drugi, besplatni autobuski prevoz u okviru "Idi-vidi poseta" Fonda organizovan je sinoć, 26.08.2009. U autobusu je bilo 43 putnika za Republiku Hrvatsku, korisnika Fonda koji žive na teritoriji AP Vojvodine. Cilj njihove posete zemlji porekla je najčešće pribavljanje osnovne lične dokumentacije, podnošenje zahteva za obnovu i realizacija drugih prava, ali i delimična preseljenja u obnovljene ili vraćene stambene jedinice.

Iznenađuje veliko interesovanje i želja dece koja su rođena ovde za odlazak u rodni kraj svojih roditelja ili kod babe i dede: "U Zrmanji je najlepše", čuli smo sinoć od devetogodišnjeg Gorana. Najviše putnika je za Gračac, Knin, Gospić, Glinu, Karin.

Naredni, četvorodnevni besplatni autobuski prevoz Fond za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima organizuje krajem septembra 2009., tačnije poslednje srede u mesecu. Informacije za sve zainteresovane: 021/4754295.

Postavljeno, 26. avgust 2009. godine, Novi Sad.

Saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju Novka Mojić sa saradnicima i direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Dejan Pavlović održali su sastanak sa predstavnicima Udruženja prognanih i ugroženih ''Pravo na život'' iz Sremske Mitrovice na kome su razmotreni problemi koji su povod protestnog okupljanja članova navedenog Udruženja ispred Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predstavnici Udruženja prognanih i ugroženih ''Pravo na život'' istakli su da su najveći problemi njihovih članova teška materijalna situacija za čije je prevazilaženje neophodno obezbediti novčanu pomoć za deset porodica u iznosu od 50.000,00 dinara po porodici.
Nakon sagledavanja iznetih problema na sastanku je konstatovano da članovi Udruženja prognanih i ugroženih ''Pravo na život'' ostvaruju socijalna davanja kao što su materijalno obezbeđenje porodice i dodatak za decu, kao i jednokratne novčane pomoći preko Centra za socijalni rad.

U pogledu rešavanja stambenih problema, predstavnici Udruženja su upoznati da se rešavanje stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica vrši u okviru Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima otkupom seoskih kuća sa okućnicom ili dodelom građevinskog materijala. Istaknuto je da se stambeno zbrinjavanje vrši u skladu sa pravilima Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima koja zahtevaju podnošenje prijave sa dokumentacijom zainteresovanih korisnika na javne pozive za stambeno zbrinjavanje Fonda kao i uspunjavanje uslova u pogledu stambene ugroženosti. Predstavnici Udruženja su upućeni da se radi rešavanja problema koji se odnose na legalizaciju već izgrađenih objekata članova Udruženja obrate nadležnom organu lokalne samouprave.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju su izneli da je obezbeđenje jednokratne novčane pomoći u nadležnosti lokalne samouprave jer se radi o pravu koje na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana obezbeđuje opština, odnosno grad.

Postavljeno, 21. avgust 2009. godine, Novi Sad.

PUTEVI NADE, najava treće emisije novog serijala

Vojvođanska opština Temerin beležila je priliv velikog broja izbeglih lica naročito nakon 1995. godine. Dugogodišnji, iskusan i veoma aktivan poverenik za izbeglice, Miodrag Oklješa u emisiji "Putevi nade" priča o uspešnom, trajnom načinu rešavanja i zbrinjavanja novopridošlog stanovništva.

Ekipa naše emisije posetila je, u Republici Hrvatskoj, novog zamenika predsednika opštine Gračac, mladog dvadesetpetogodišnjeg povratnika, Milana Tankosića. On priča o svom životu u Beogradu, odluci da se vrati i projektima koje opština ima u vezi sa održivim povratkom.

Zanimljiva reportaža zabeležena je u selu Donja Suvaja, u kojem povratnica Mira Copić pravi specijalitet: sir sa biberom.

Još uvek nemali broj ljudi živi u kolektivnim centrima; o zatvaranju "Planuma" kod Stare Pazove, govori Ivan Gerginov, zamenik komesara za izbeglice Republike Srbije.

PUTEVI NADE, petak, 21. avgust, 19.00 sati, RTV 1.

Postavljeno, 11. avgust 2009. godine, Novi Sad.

ODABIR SEOSKIH KUĆA

Potpisivanjem ugovora u Izvršnom veću AP Vojvodine od strane Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine i UNHCR-a, kancelarije u Srbiji, 22. juna ove godine, obezbeđena su sredstva u visini od 200.000 EUR za kupovinu 25 seoskih kuća za porodice izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja su rešila da se trajno nastane u Vojvodini. U okviru ovog projekta stručna ekipa Fonda je na terenu i tokom ovog meseca obilazi zainteresovane porodice i kuće ponuđene za otkup. Saradnice Minja Ćulibrk, arhitekta, i Sandra Sinobad, socijalni radnik, svaka iz svog delokruga rada detaljno snimaju situaciju na terenu, nakon čega će biti formirana konačna lista od 25 korisnika, od oko pedesetak obrađenih zahteva. Posebnu pažnju stručne saradnice poklanjaju potrebama porodice, stanju stambenog objekta i raspoloživoj obaveznoj dokumentaciji. Do sada su saradnice Fonda bile u opštini Vršac, Temerin, Novi Sad, Ruma, Mitrovica i Šid. Naredne nedelje planirana je poseta Odžacima.

Postavljeno, 07. avgust 2009. godine, Novi Sad.

PUTEVI NADE

PUTEVI NADE, prva emisija novog serijala Ekipa emisije PUTEVI NADE boraveći u Lici, Hrvatska, posetila je Nadu Mazir iz sela Rudanovac koja se veoma uspešno bavi proizvodnjom sira kao i Simu Rašetu iz Donjeg Lapca.

Gost emisije je i dr Janko Veselinović, narodni poslanik koji govori o aktuelnim problemima integracije i repatrijacije.

Emisija u produkciji UNHCR-a, Fonda za izbegla, prognana i raseljena lica APV i agencije Karišik & Karišik, PUTEVI NADE, na programu je RTV 1 petkom u 19.00 sati.

Postavljeno, 04. avgust 2009. godine, Novi Sad.

Nakon prve ovogodišnje " Idi - vidi " posete Republici Hrvatskoj

U okviru projekta "Idi - vidi " Fonda za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine, prvi autobus se nedavno vratio iz Hrvatske. Korisnici Fonda, koji žive na teritoriji AP Vojvodine a zainteresovani su za povratak u mesta prethodnog prebivališta ili trajnu lokalnu integraciju, u periodu 29. jul - 01. avgust 2009., boravili su u četvorodnevnoj besplatnoj poseti Hrvatskoj, sa ciljem da započnu ili okončaju poslove u vezi sa ostvarivanjem svojih stečenih ili imovinskih prava.

Fond je sa firmom "Life is Fine" d.o.o. iz Zemuna potpisao ugovor o besplatnom autobuskom prevozu svojih korisnika na relaciji Ruma, Nova Pazova, Inđija, Novi Sad, Bačka Palanka, Ilok, Vukovar, Vinkovci, Županja, Popovača, Sisak, Petrinja, Glina, Vojnić, Slunj, Korenica, Udbina, Gračac, Knin, Obrovac i povratak na istoj relaciji, jednom mesečno u periodu jul-decembar 2009. godine.

Sa prvog putovanja utiske iznosi Dražena Veselinović iz Veternika, rođena u Gračacu 1989. koja je tačno pre četrnaest godina došla u "Oluji" a na put je krenula radi sređivanja ličnih dokumenata: - Zadovoljna sam, sve što sam planirala veoma uspešno sam završila, sasvim su mi bila dovoljna dva radna dana. Službenici u policiji veoma su ljubazni, sve potrebne zahteve sam predala i za 25 dana treba da odem i preuzmem svoja lična dokumenta, ali tada će ići moja rođena sestra jer nam ovaj način prevoza veoma olakšava obavljanje poslova, ali i pomaže finansijski.

Naredna, druga besplatna poseta Hrvatskoj u okviru projekta Fonda planirana je za 26.avgust 2009. godine.