КОДЕКС ПОНАШАЊА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА

("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013)Телевизијска емеисија "Путеви наде" на првом програму Телевизије Војводине, сваке суботе од 8 часова.

Путеви наде
ТБ емисија

Информатор

Vesti maj 2010

Postavljeno, 20. maj 2010. godine, Novi Sad.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama

Posle višegodišnje najave, početkom aprila meseca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama, našao se pred narodnim poslanicima .

Skupštinskoj raspravi prethodila je 29.marta 2010.g. sednica Odbora za rad,boračka i socijalna pitanja na kojoj se razmatrao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama i na kojoj su članovi odbora prihvatili Predlog pomenutog Zakona u načelu.
Zvanični predlagač,nacrta zakona je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,te je ministar Ivica Dačić u svom uvodnom izlaganju, na drugoj sednici ,prvog redovnog zasedanja Parlamenta upoznao narodne poslanike i javnost sa svim bitnim promenama.Ministar Dačić je naglasio da zvanično registrovanih izbeglih lica na teritoriji Republike Srbije,prema podacima Republickog komesarijata ima 86 000 i da je obezbedjivanje krova nad glavom njihov najveći problem.Izmenom i dopunom postojećeg Zakona o izbeglicama koji je još iz 1992.g. u velikoj meri će se poboljšati način rešavanja stambenih potreba ove populacije.

Član 19. menja se i glasi:
"Izbeglici i licu iz člana 18. stav 2. tačka 1) ovog zakona i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, radi njihove integracije, Republika Srbija može rešavati stambene potrebe.
Stambene potrebe lica iz stava 1. ovog člana mogu se rešavati na jedan od načina:
1) davanjem nepokretnosti u državnoj svojini na korišćenje na određeno vreme;
2) davanjem nepokretnosti u državnoj svojini u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine;
3) dodelom sredstava za poboljšanje uslova stanovanja;
4) kupovinom građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;
5) kupovinom seoske kuće sa okućnicom.

Postupak za rešavanje stambenih potreba u prvom stepenu vodi i sve odluke donosi komisija čiji se članovi biraju iz reda zaposelnih u Komesarijatu za izbeglice. Komisija ima neparan broj članova. Članove komisije bira i razrešava komesar.
Protiv prvostepenih odluka komisije, žalba se podnosi Komisiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica, u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, preko Komesarijata.
Komisiju za rešavanje stambenih potreba izbeglica čine predsednik i šest članova koje imenuje Vlada, na period od četiri godine. Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, u postupcima iz st.3. i 4. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.
Stambene potrebe licima iz stava 1. ovog člana mogu se rešavati i putem namenskih inostranih kredita i kroz programe donatora. Uslovi, postupak i druga pitanja od značaja za rešavanje stambenih potreba iz stava 7. ovog člana utvrđuju se u ugovorima i programima donatora".
Nakon izlaganja ministra Dačića,usledila je višečasovna diskusija u kojoj su učestvovale sve poslaničke grupe i u načelu se složile sa potrebom da se usvoje izmene i dopune postojećeg Zakona o izbeglicama i time omogući brže i efikasnije rešavanje izbegličkog problema. Očekuje se da će Skupština do kraja meseca raspravljati po ovom pitnju u pojedinostima,a Komesarijat i nekoliko Udruženja izbeglica uputilo je Skupštini svoje amandmane.